Öppna Data

Möt ensamstående tjejer Ystad tjänster gigi

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i Ystads kommun kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Har du önskemål om att använda vår öppna data är du välkommen att kontakta oss. Ystads kommun och andra offentliga verksamheter har många skäl för att publicera öppna data, bland annat:. IT-chef Roger Nilsson E-post: roger. Vidareutnyttjande av myndighetsinformation regleras i PSI-lagen. Information för vidareutnyttjande omfattar aldrig information där privatpersoner eller företag kan identifieras direkt eller indirekt. Läs hela PSI-lagen här i Svensk författningssamling.

Ky is the limit.

Vänligen kontakta rekryteringsansvarig för det kontor din fråga berör så hjälper vi dej. Redan i termin 3 blev mig rekommenderad att söka studentjobb på Setterwalls. Jag arbetade sedan extra på Setterwalls under resten av studietiden.

Ant to work with us?

Armé kan du ansöka om att begå en prövning i kurser som anordnas inom kommunens vuxenutbildning. Här ansöker ni om skolskjuts när eleven bor bestående på en adress. Bor eleven alternerande på olika adresser ansöker du istället om växelvis skolskjuts.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here