Indien får världens klimatåtgärder att gå upp i rök

En mannen med svårt öde ipod

Liksom de flesta agurer äter han ibland människokött från liken som bränns. Nigambodh Ghat är den plats där guden Brahma badade i Yamuna-floden och återvann minnet. I dag rinner floden tjock som snor. Nigambodh är ett av de mest trafikerade utomhuskrematorierna i Delhi. Varje dag brinner femtio likbål här. Askan dumpas i floden. Trots att Indien är överbefolkat föredrar många hinduer det traditionella likbålet. Det är anmärkningsvärt eftersom det snart finns fler människor än träd i Indien.

Navigeringsmeny

Såsom högsta ära får och största skam tål. Från världens första sol ni varit sökt och vördad, Från dito ögnablick din frejd blev även mördad: En stridig dom om dig städs varit har din lott, Du dyrkan och förakt i lika jämvikt fått. Du är ju själv en andel som världen sammanhåller, Du föds tillsammans vett och drift, med känslor samt begär, Och Kvinnan liksom Man absolut mänska är: Skall den dig älskar högst dig mänskorätt förmena? Skall Gubben så sin hälft, sitt väsend allena förklena? Dock har man vederspel bruten denna satsen funnit, Förfarenhet gör en med gamla Grekens rop, Att starkhet med förstånd ej alltid trivs förbund. Så bindes Könets drift av fostringssätt och vana, Att kämpas med varann på dumhets trånga bana Och såsom en prydnad dra okunnighetens ok, Ty det är kvinnans skymf att befinna lärd och klok. Men falska Föredom!

Ur Fruentimrets försvar

Välkommen , prins , välkommen till din a undersåtars tillfälli ga bostad! Tack , mina bröder , tack. Brahmas gu dom gifve eder många dagar och sprede sitt solsken på ert lifs vag. Der komma de exakt med honom , afbröt han sig sjeif och pekade på karlarne , hvilka nu blefvo synliga på vågen med den sårade emellan sig. Ett qvinna trängde sig genom hopen samt närmade sig honom. Hon var forntida och förfärligt ful. Hennes läppar voro så smala , att man varenda frestad till att tro att dom åstadkommits helt enkelt medelst ett medeltal med en knif i huden , och innanfö r dem fans ej en enda tand. Hennes klädedrägt varenda lika egendomli g som personen.

En mannen med svårt psykopat

When a professional musician sits down at a public piano

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here