Kåtare i corona?

Att lära känna tyska människor dejtmig

Det nya coronaviruset — så smittsamt är det Hur smittas man av det nya coronaviruset? Forskning har hittills visat att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Enligt en färsk rapport från Tyskland har forskare kommit fram till att coronavirus även överlever en begränsad tid på ytor, men om smittan förs över från föremål till händerna har fortfarande inte visats. Enligt Folkhälsomyndigheten finns det inte tillräckligt mycket fakta för att säkert kunna säga vilka som drabbas hårdast. Men en studie från Kina visar att äldre personer, särskilt de med hjärt- kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck, är överrepresenterade bland de svåra fallen. Hur många dör av viruset? Det är inte säkerställt. WHO uppskattar i dagsläget, baserat på internationella studier, att dödligheten är en till två procent. Vilka symtom får man av det nya coronaviruset?

Blir man immun om man har smittats en gång och tillfrisknar?

Skada stämmer det att vår libido blir starkare när döden stirrar oss inom vitögat? Lundagårds Martin Axelsson Därth promenerar till botten med frågan: Blir vi kåtare under pandemin? Knulla som försåvitt det inte fanns någon morgondag, bokstavligt.

Registrera dig för vår Newsletter

Coronapandemin sveper över världen. Här har vi samlat frågor och svar om smittspridning, antal dödsfall, vaccin och restriktioner samt rekommendationer från svenska myndigheter. Blir hane immun om man har smittats ett gång och tillfrisknar? Folkhälsomyndighete n bedömer att det för en person såsom är symtomfri och har IgG-antikroppar innebära minskad risk att smittas och därmed en minskad risk att föra smittan vidare till andra. Därför är vår bedömning att om man får covid så är man immun, även försåvitt man inte utvecklat antikroppar.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here