Internationellt stöd till utsatta kristna

Möt muslimska men annons

Arabländer Dessa sidor innehåller sammanfattningar av artiklar om arabländer i allmänhet, som Bertil Tomelius läst i den svenska veckotidskriften Tempus sedan Tempus ger en bra bakgrund till och ökar förståelsen för världspolitiska händelser. Aktuell artikel. Nu får Kommissionen ca miljoner dollar per månad av oljepengarna. Man framförde samma krav som tidigare vilket Israel nu uppfattar som försök att diktera villkor. Nu ska också saudier arbeta med händerna. Det finns något desperat i regimens diversifieringskampanj.

2. Don't Forget Our Values

Lägg till kommentar Avbryt Jag är ett stolt Muslimsk kvinna, mor till 5 underbara barn. Kommer från ett arabland i Mellanöstern. Bor i en Invandrartätt i västra Stockholm. Min fråga, VAD har ni Svenskar emot oss muslimer?

1. Support Public Media Off and Online

Mängd svenska webbplatser i kartläggningen med besöksstatistik. Sociala medier ej inkluderade. Besöksstatistiken är hämtad från www. Den undersökta högerextrema våldsbejakande webbmiljön har ungefär 40 gånger fler dagliga besökare än den vänsterautonoma och drygt 1 gånger fler ännu den jihadistiska. Den jihadistiska webbmiljön förefaller dock vara koncentrerad till webbplatser utstött Sverige, varför dessa siffror inte består något mått på hur många svenska medborgare som tar del av jihadistiska budskap. En annan central skillnad är att de två autonoma webbplatserna samt alla högerextrema utom en den frihet nyhetssidan nationell. I det jihadistiska materialet syns inga tydliga kopplingar till sådana formella kollektiv.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here