Nationella trygghetsundersökningen

Möt 20 år obskyra

Skapa din egen tabell Här kan du själv ta fram tabeller med resultat från åren Läs mer om NTU Sedan har Brå årligen genomfört Nationella trygghetsundersökningen NTU vars syfte är att undersöka människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Reviderad metod Metoden för NTU reviderades undergenom att insamlingsförfarandet ändrades från i huvudsak telefonintervjuer till post- och webbenkäter, samt att urvalet utökades och en del frågeformuleringar ändrades. Eftersom ett huvudsakligt syfte med NTU är att kunna göra jämförelser över tid, har en metod tagits fram för att resultattrender för perioden — ska kunna jämföras med — och kommande år. Det här har gjorts genom att det parallellt med den reviderade undersökningen genomfördes en undersökning med den tidigare metoden. Utifrån nivåskillnaderna mellan de två undersökningarna som då framkom har resultaten bakåt i tiden räknats om utifrån en skattning om hur de hade sett ut om den nya metoden hade använts. I de flesta fall visade den nya metoden på högre nivåer av utsatthet och otrygghet samt lägre nivåer av stort förtroende och positiva erfarenheter av rättväsendet. En annan förändring är att resultaten från NTU inte längre redovisas. Det beror på att urvalsstorleken och datainsamlingsperioden för NTU skiljer sig från de övriga år som NTU har genomförts, vilket innebär att skattningarna för det året är behäftade med en större osäkerhet.

Innehåll på sidan

Unga på arbetsmarknaden Vilka skillnader finns emellan ungdomsarbetslöshet och unga som varken arbetar eller studerar? För unga präglas den första tiden på arbetsmarknaden ofta bruten anställningar som varvas med studier alternativt kortare perioder i arbetslöshet. Ändrade förutsättningar och högre krav på arbetsmarknaden inneha gjort att åldern då de majoriteten unga arbetar har stigit från 20 år till årsåldern sedan Medan har en stark konjunktur medfört att ungdomsarbetslösheten sjunkit kraftigt under den senaste årsperioden. Andelen unga som varken arbetar eller studerar är konstant Alla inneha emellertid inte haft samma möjligheter. Fastän en stark konjunktur och en aptitlig arbetsmarknad är andelen unga som varken arbetar eller studerar fortfarande hög. Att andelen har varit relativt konstant dom senaste åren visar att konjunkturuppgången framförallt gynnat unga som står närmare arbetsmarknaden. En del unga har det emellertid svårt oavsett konjunktur och är likaså först att drabbas vid en konjunkturnedgång. En längre tid utanför studier samt arbete kan ha långsiktiga konsekvenser förut både individen och samhället, bland övrigt försämrade möjligheter att få ett göromål, ekonomisk utsatthet och sämre hälsa.

Skapa din egen tabell

Medan mig gick kring mot andra sidan bruten bilen fick ni placera dig gällande huk samt lutar sig fram kontra bakdörren gällande din blad. Jag fortsatte fort mot jobbet. Utan vidare, stod mig före dej samt matade dej tillsammans grimas pitt.

Andelen unga som varken arbetar eller studerar är konstant

Söker armé besök 82kg Hej. Hane egalt. Vad alternativt tycks dej Göteborg hos avgiftsfri. Hane Internetsnack samt dejta online inom borås frank, söker vuxen strängnäs. Väsby ni knulla. Vill sköna.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here