MittRum på Södermalm

Möte intressanta människor engine

Delaktighet är ett av de viktigaste målen för svensk funktionshinderspolitik. Delaktighet i de beslut som rör individen är en rättighet, vilket regleras i bland annat patientlagen. Socialstyrelsen har i sin publikation Om vård- och omsorgstagares delaktighet visat att ökad delaktighet kan möjliggöra ett indivuduellt ansvarstagande, vilket innefattar beslut kring sin egen person. På detta sätt kan individen aktivt påverka sin vårdsituation i samverkan med med personal. Individens behov blir sedda och självkänslan hos hen stärks. Detta individperspektiv bör utgöra grund för de professionellas arbete. Krav på omgivningen Det finns många sätt att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att ta sig fram och fungera i omgivningen. Olika funktionshinder kräver olika anpassningar. Tänk också på att det förekommer att en och samma person kan ha flera olika funktionsnedsättningar.

NÄRLIGGANDE ALTERNATIV

Vi erbjuder moderna lokaler med service inom världsklass. Välkommen till söder - Västgötagatan 5. Vi erbjuder förstklassig service! Armé finns allt inom den senaste mötestekniken. En praktisk sak är att dom tre mellanstora lokalerna enkelt kan göras om till en större lokal därborta totalt personer sitter bekvämt i biosittning. Vi erbjuder även god, vällagad bajskorv med inspiration från trender och årstider. Vi ser till att arrangemanget blir ett trevligt och smakrikt inslag inom din konferens. Ni kan även förlänga konferensen eller lägga den på kvällstid! Vi ordnar allt från snacks, mingel och middagar till storslagna fester.

Krav på omgivningen

När människor träffas har man chansen att få med alla sinnen i kommunikationen. Syn, hörsel, känsel, lukt, smak samt, inte minst, det sjätte sinnet. Dessförinnan var det produkterna som skilde det ena företaget från det andra.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here