Arbetade timmar - internationellt

Möt irländska kvinnor vi karachi

Via huvudpersonernas vardag behandlar dokumentären stora europeiska och mänskliga teman, såsom boende, boendeförhållanden, arbete, osäkerheten om arbete, arbetets karaktär, arbetets mål, relationer till äldre åldersklasser, krigskris, ensamhet, parrelation, sexuella inriktningar, minoriteter, livstil, politik, brexit och extrem nationalism. Huvudpersonerna är 18 - åringar, från Finland medverkar två personer. Dokumentären har 26 regissörer och materialet spelades in sommaren Se också på.

Befolkning och språk

Antalet arbetade timmar per sysselsatt har minskat inom i stort sett alla OECD -länder sedan talet. Den teoretiska arbetstiden för personer som arbetar heltid inom Sverige är 40 timmar per rynka eller 2 timmar om året. Den faktiska arbetstiden per sysselsatt är betydligt kortare, under låg den på 1 timmar. Faktisk arbetstid är den epok som blir kvar när ledighet , semester, sjukfrånvaro och annan frånvaro såsom sysselsatta har rätt till enligt författning eller avtal har räknats bort. Inom Sverige sjönk den faktiskt arbetade tiden under talet.

Relaterade ämnen

Källor Sociala förhållanden Under de goda åren från början av talet fram mot fick de flesta irländare det ekonomiskt bättre, men den efterföljande krisen blev kännbar för många. Sedan dess inneha ekonomin förbättrats påtagligt men en bamse del av befolkningen måste fortfarande fajtas för att få pengarna att skicka. Hemlöshet är ett växande problem. Information — sociala förhållanden 3 per födslar Andel hiv-smittade vuxna 15—49 år 0,2 procent Andel hiv-smittade bland unga kvinns 15—24 år 0,1 procent Andel hiv-smittade bland unga män 15—24 år 0,1 procent Andel av befolkningen som inneha tillgång till rent vatten 98,9 andel Andel av befolkningen som har access till toaletter 91,2 procent Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP 7,8 procent Offentliga utgifter för hälsovård per person 4 US dollar Aktie kvinnor i parlamentet Källor Äldre anekdot Engelska normander inledde på talet erövringen av det katolska Irland. Ön bestod då av en rad små keltiska kungadömen som ofta stred inbördes. Främst i slutet av talet hade engelsmännen lyckats ta herraväldet över nästan alltsammans ön. I nordöst bjöd befolkningen starkast motstånd, men till sist tog England över även där. Stora markområden konfiskerades och delades ut till skotska, engelska och walesiska protestanter.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here