Business Region Göteborg

Europa för enda kön reträtt

Men i vår strävan efter att vara innovativa, verkar vi ändå förlita oss på affärsplaner, gärna författade av analytiker. Vi mötte göteborgare som vet att innovation kommer från att våga bjuda in slumpen i affären och genom att bejaka mångfald. Numera med adress i New York. Över Skype berättar han att både slumpen och hans möten med helt olika perspektiv har gett honom anledning att jobba med stora globala företag och regioner runt om i världen. Jag hade en dröm i vilken det blev tydligt att det är i skärningspunkter som innovationer skapas. Det var något som hade genomsyrat mitt eget liv; svensk-amerikan, svartvit och möten, eller kalla det krockar, i möten mellan naturvetenskap och humaniora. Det uppstår alltid en effekt när olikheter möts.

Karnov Open

Julia Kronlid har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta, dels förut att Sverige ska leva upp mot de krav som ställs i Europarådets resolution om könsselektiva aborter, dels förut att vi inte ska försvåra förut andra länder att följa resolutionen. Mig vill börja med att säga att jag ser Europarådets initiativ att beakta förekomsten av könsselektiva aborter på världsomfattande nivå som väl motiverat och viktig. I Indien, Kina och vissa andra länder i Sydostasien beskrivs detta såsom ett reellt och växande problem - det föds helt enkelt färre tjejer än pojkar. Det är lätt att instämma i att detta är ett skrämmande utveckling.

Interpellation 2012/13:187 av Kronlid Julia : SD

Löneklyftan mellan könen i EU Löneklyftan emellan könen har stagnerat till följd bruten Jämställdhet mellan könen är ett bruten Europeiska unionens grundläggande värden, men inneha ännu inte blivit verklighet i arbetslivet. Denna löneklyfta mellan könen har planat ut under de senaste fem åren. Med nuvarande förändringstakt skulle den emellertid inte undanröjas förrän i början bruten nästa årtusende.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here