Flickornas hus - en frizon för många flickor i Kråkkärret

De enda flickorna alla friska swipe

Internationell forskning visar på att den mest effektiva sex- och samlevnadsundervisningen är läroplansbaserad, ledd av lärare med olika kompetenser, utgår från elevernas behov och tar ett helhetsgrepp om ämnesområdet. Undervisningen ska äga rum i trygga förhållanden, anpassas till ålder, intressen och erfarenhet, innehålla varierade arbetssätt och bearbeta de föreställningar och normer som påverkar våra attityder och vårt sexuella beteende. Personalen ska vara väl utbildad och skolledningen ska stödja arbetet. Här följer några exempel på framgångsfaktorer för ett lyckat arbete med sex- och samlevnad. Skapa en överblick av planeringen Det är bra att inledningsvis skaffa sig en bild över vem som gör vad i vilket ämne. Detta säkerställer helheten på sex- och samlevnadsundervisningen och underlättar planeringen av ämnesövergripande moment.

T&F:s mest lästa artiklar:

Fr åga herr Peterson. Kommen , godt tolk. LAt dina löften mogna mot gärningar. Vår kraft. Människan förstår sig ej på att mäta värdena. Därborta något godt utföres , var tillsammans där! Kraften är din. Du har den 1 rikt mått. Vänta icke på lägligare tillfälle.

Undervisningen om sex och samlevnad består av tre delar

Flickornas hus i Åbo. Den här dagen riktar speciellt fokus på flickors jämställdhet och på deras utsatta situation inom världen. I Åbo uppmärksammar Flickornas boning i invandrartäta Kråkkärret dagen. Katja Levo jobbar på Flickornas hus i stadsdelen Kråkkärret. Flickor där kommer att beakta årets internationella flickdag genom att gå ut i Åbo centrum.

De enda flickorna alla adsa

Högstadieflickor: Har aldrig känt oss bättre eller sämre på grund av kön

Sexualundervisningen är snarare till för att flickor ska bestämma själva. Sex och samlevnadslärare måste ju också vara smått perversa människor, som ägnar sin tid till sådant dagarna i ända. Är det inte mansförnedrande att påstå, att hanar är sexfixerade monster, som icke vet att hålla band på sig, utan sätter på allt med två apostlahäst och bröst?

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here