Zac O'Yeah - Serum

Amuletter för flirta högklassig

En ny äktenskapslag Förord till andra upplagan. Som Livslinjer I länge varit utgången, har frågan om ny upplaga ofta blivit väckt. Men jag har velat vänta i hopp att den svenska allmänheten skulle hinna fram till en bättre förståelse av boken, en förståelse, som många erfarenheter från utlandet visat mig vara möjlig. Förkastelsen stärkte min visshet att boken hörde till de behövliga, en visshet, som under de mellanliggande åren blivit än kraftigare. Men förkastelsedomen betog mig även hoppet om snar förståelse ens av mina vänner och föranledde ovannämnda dröjsmål för att avvakta tidens verkningar. Varje år som går bringar dem in i meningsutbytet från något nytt håll eller tvingar dem in i allmänna medvetandet i och genom livets verkligheter. I vad fall som helst låter jag boken åter framträda med samma lugn och samvetsfrid, som jag lät den utkomma.

Svenska Kulturbilder – binder samman forntid med nutid

Den, som börjar uppteckna sina minnen, tendera ju vanligen inleda dem med att tala om sina föräldrar och sin härstamning. Den, som nu nedskrifver detta, har i det hänseendet ingenting att komma med: han härstammar i egentligaste mening från »folket». Hans fader varenda skräddarmästare i Uppsala, hans moder bonddotter från Alunda socken, tre mil nordöst från Uppsala, i förbigående sagdt dito socken där Runebergs farfader vid midten af talet var kyrkoherde.

Svenska Kulturbilder – binder samman forntid med nutid

Fyra folk inneha postumt olyckan förts kontra hospital bruten räddningstjänsten. Alla fyra all kontaktbara när räddningstjänsten kom mot platsen. Beklagligtvis hann ej all undan.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here